Stark inflyttning till Mora kommun under 2021

Mora kommuns befolkning ökade med 178 personer under 2021. Vid årsskiftet hade Mora kommun 20 670 invånare. Befolkningsökningen beror på en ökad inflyttning, där fler personer flyttat till Mora än vad som flyttat ut.

Gågatan i Mora.

- Mora växer, det är mycket glädjande! Det är positivt att fler upptäcker fördelarna med att bo i Mora kommun. Här finns alla möjligheter att leva ett aktivt och innehållsrikt liv. Att Mora växer är viktigt för både kommunen som arbetsgivare och våra företag. Vi behöver ständigt ny kompetens för att kunna fortsätta den här positiva utvecklingen, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Ökningen under 2021 är mer 100 personer fler än vad kommunens prognos pekade mot.

- De senaste åren har följt en trend där vi haft fler som flyttat till Mora än som flyttat härifrån. Det har gjort att Moras befolkning ökat varje år sedan 2014. Men ökningen 2021 är den största sedan 2016, säger Kristina Hållmats, samhällsplanerare i Mora kommun.

Flera bostads- och infrastrukturprojekt genomförs under kommande år för att Mora kommun ska kunna växa till 22 000 invånare år 2030.

Mora befolkningsutveckling 2021

  • 20 670 invånare (+178 personer)
  • Födda: 179
  • Döda: 230
  • Inflyttade: 1024
  • Utflyttade: 803
  • Flyttningsnetto*: +221
  • Flyttningsnetto, övriga Dalarna: -7
  • Flyttningsnetto, övriga Sverige: +150
  • Flyttningsnetto, utlandet: +78

* Inflyttade - utflyttade = flyttningsnetto

Källa: SCB

Senast uppdaterad: 23 februari 2022