Moras kulturmiljöer får ny inventering

Mora kommun ska ta fram en ny kulturmiljöinventering. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagens sammanträde.

Kulturmiljöinventeringen ska beskriva Moras unika och skiftande kulturmiljöer och vägleda hur till exempel nybyggnation och renoveringar kan utformas för att bidra till platsens kulturmiljö.

Fäbod

Mora kommun har rika och varierande kulturmiljöer.

- Det finns ett stort engagemang för att bevara våra kulturmiljöer, inte minst i byarna. En ny inventering ger oss en tydligare bild av hur vi bäst förvaltar våra kulturmiljöer för kommande generationer, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Mora kommuns nuvarande kulturmiljöinventering är från 1991 och behöver uppdateras. Dalarnas Museum har på uppdrag av Mora kommun tagit fram en förstudie som analyserat förutsättningarna för att ta fram ett nytt kulturmiljöunderlag och gett förslag på hur den kan genomföras.

I underlaget föreslås riktlinjer för hur byggnader från olika tidsepoker kan restaureras och renoveras för att bevara kulturmiljön. Det ger också förslag på hur nya byggnader kan utformas för att smälta in i den omgivande kulturmiljön, och var det är lämpligt att förtäta.

Inventeringen beräknas kosta 1,6 miljoner kronor och väntas vara klar 2024. Mora kommun kommer söka delfinansiering på halva kostnaden hos Länsstyrelsen.

- Det här är efterlängtat både bland medborgare och oss som arbetar med samhällsplanering och bygglovsfrågor. Det här kommer skapa en tydligare bild av hur vi kan bevara kulturmiljöer och samtidigt utveckla områden, säger Kristina Hållmats, samhällsplanerare i Mora kommun.

Senast uppdaterad: 23 februari 2022