Ett steg närmare trafikplikt för flyg i Mora

Mora kommun välkomnar att trafikplikt införs på linjen Mora-Arlanda från och med 2023. Det är huvudbudskapet i det remissvar som Mora kommun skickar till Trafikverket, efter beslut i kommunstyrelsen.

Mora Airport

Mora-Siljan Airport.

- Trafikplikt innebär kortare restider och en betydligt förbättrad tillgänglighet. För Mora är tillgänglighetsfrågan en överlevnadsfråga, inte bara för våra företag. För många medborgare är det viktigt att kunna ta sig ut i världen på ett enkelt och smidigt sätt. Vi har märkt att de som väljer att flytta härifrån ofta lyfter bristande tillgänglighet som en anledning, säger Anna Hed (C).

2018 upphörde linjetrafiken mellan Mora och Arlanda. Mora kommun står som ensam ägare av Mora-Siljan flygplats som idag är en beredskapsflygplats. Verksamheten består huvudsakligen av samhällsviktig flygverksamhet i form av sjukvårdstransporter, brandflyg, militärflyg samt polisflyg.

När Trafikverket tagit det slutgiltiga beslutet startar upphandling av aktörer på de berörda flyglinjerna. Upphandlingen väntas bli klar under början av 2023.

- Trafikplikt är en otrolig möjlighet för Mora. Det är så skönt att Trafikverket har tagit till sig den behovsbild som vi har förmedlat. Det är också glädjande att Region Dalarna ställer sig positiva till förslaget att införa trafikplikt på sträckan Mora-Arlanda. Vi ser fram emot Trafikverkets beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Senast uppdaterad: 24 februari 2022