Covid 19-läget i Mora kommun

Den 9 februari togs de flesta restriktioner bort som var kopplade till covid-19. Smittspridningen minskar, men kommunens förskolor, grundskolor, äldrevård och omsorg är fortfarande påverkade av pandemin.

Händer som tvättas med tvål.

Mora kommuns verksamheter påverkas fortsatt av pandemin.

Sjukfrånvaron är fortsatt betydligt högre än normalt bland elever och medarbetare i kommunens för- och grundskolor.

- Vi har just nu särskilt hög sjukfrånvaro inom förskolan, både bland barn och personal. Pandemin påverkar i hög grad våra verksamheter. Vi vill uppmana alla som vistas i skolans och förskolans miljöer att fortsätta följa de rekommendationer som finns och framför allt stanna hemma om ni är sjuka, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen, Mora kommun.

- Inom socialförvaltningen kan vi nu se ett förbättrat läge gällande personalförsörjning jämfört med föregående veckor. I dagsläget har vi inga smittade brukare, men sjukfrånvaron bland personalen är fortfarande högre än normalt. Verksamheten är fortfarande i allra högsta grad påverkad av pandemin på grund av fortsatt sjuk personal, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef socialförvaltningen, Mora kommun.

Just nu pågår vaccination av dos 4 för brukare på kommunens vård- och omsorgsboenden, samt hemtjänst. Rekommendationer om skyddsutrustning, munskydd och visir för personal gäller fortfarande.

- Vi vill uppmana till fortsatt försiktighet när man besöker äldreboenden. Om man är förkyld eller har symtom är det inte lämpligt med ett besök, säger Anna Ståhlkloo.

För medarbetare i Mora kommun sker nu en succesiv återgång till arbetsplatserna fram till den 7 mars då alla förväntas vara tillbaka.

Myndighetsrekommendationer från den 9 februari

  • Vaccinera dig mot covid-19.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Undvik trängsel och folksamlingar inomhus om du ännu inte har vaccinerat dig.
Senast uppdaterad: 25 februari 2022