Ungdomar i Mora söker praktik

Vill du bidra till att hjälpa Moras ungdomar att få en försmak av yrkeslivet? Nu söker Mora kommun praktikplatser inför sommaren 2022 för ungdomar som slutar årskurs 8 och 9 i grundskolan eller årskurs 1 i gymnasiet.

Praktikant i en butik

Varje år erbjuds feriepraktik både inom kommunens verksamheter och i samverkan med företag och föreningar till ungdomar som är folkbokförda i Mora kommun. Feriepraktik kan ses som ett steg mellan PRAO och ett vanligt arbete; feriepraktikanten jobbar och får timlön men ska ha stöd av handledare och får inte tas in som ersättare för ordinarie personal. Mora kommun kompenserar alla företag och föreningar fullt ut för praktikantens lön.

Sedan tidigare finns beslut att ungdomar som slutar årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 i gymnasiet ska erbjudas möjlighet till feriepraktik. Nu har kommunstyrelsen beslutat att även erbjuda ungdomar som slutar årskurs 8 i grundskolan möjlighet att ansöka om feriepraktikplats under sommaren 2022.

- Pandemin har varit tuff för våra ungdomar och vi hoppas genom detta beslut kunna bidra till en positiv upplevelse för fler. Kompetensförsörjning kommer vara en stor utmaning framöver och jag vill uppmana alla att finna kreativa sätt att ge våra ungdomar en god bild av de arbetsgivare och yrken som finns i Mora, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande. Ungdomarna som går ut 8:an har dessutom ännu inte gjort sina gymnasieval så här har du som arbetsgivare stor möjlighet att påverka framtidens arbetskraft!

Har du möjlighet att ta emot en eller flera feriepraktikanter sommaren 2022? Följ länken för mer information och gör en intresseanmälan så snart som möjligt via e-post till feriepraktik@mora.se.

Senast uppdaterad: 25 februari 2022