Hemusområdet ska utvecklas – nu pågår planeringsarbetet

Mora kommun har påbörjat arbetet med att utreda hur Hemusområdet och Mora Skidstadion ska kunna utvecklas på bästa sätt. Kommunen kommer att ha dialog med flera intressenter under våren.

Flygbild över Hemus Skidstadion.

Flygbild över Hemus Skidstadion. Foto: Bergslagsbild AB

- Vi ser fram emot att genomföra dialogmöten för att få inspel till Hemus fortsatta utveckling, säger Anders Björkman, utvecklingschef på Mora kommun.

Under våren sker dialogmöten med olika intressenter för att få in synpunkter och behov för utveckling av området både vinter och barmarkssäsong. Till dialogmötena bjuds föreningar, företagare och andra intressenter som regelbundet nyttjar området i sin verksamhet in. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag som ska vara klart att behandlas under sommaren. I arbetet ingår även att se över hur drift och underhåll kan skötas långsiktigt.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022