Mässa på biblioteket om blommor och bin

Mora kommun bjuder in till en minimässa på biblioteket den 2 april. Där får besökarna träffa föredragshållare som berättar om hur vi kan göra våra trädgårdar mer insektsvänliga.

Ett guldsandbi

Ett guldsandbi med Sveriges nordligaste förekomst i Mora (Alderängarna). Foto: Krister Hall/ SLU Artdatabanken.

– Våra bin har det kämpigt idag, bland annat eftersom de blomrika miljöerna minskar. Därför gör Mora kommun och Naturskyddsföreningen nu en satsning på pollinatörer och biologisk mångfald, säger Michael Horn, kommunekolog Mora kommun.

Lördag den 2 april är Moraborna välkomna till biblioteket för en minimässa om biologisk mångfald och pollinatörer (insekter som för över pollen mellan blommor). Under dagen får besökarna bland annat lära sig hur de själva kan gynna insekterna, som är livsviktiga för pollineringen av Sveriges växter.

– I höstas fick vi en förfrågan från Naturskyddsföreningen om att i samverkan anlägga en två hektar stor äng vid Saxviken på den mark där sågverket tidigare låg. Det ledde till att vi träffade Siljansbygdens Trädgårdssällskap och SPF Seniorerna i Mora, som båda var entusiastiska över initiativet. Och nu knyter vi ihop det hela genom minmässan ”Blommor och bin”, säger Eva Larsson, miljösamordnare, Mora kommun.

Både Trädgårdssällskapet, Naturskyddsföreningen och SPF Seniorerna kommer att ha egna bord på mässan. Men fokus ligger framför allt på föreläsarna.

– Björn Cederberg är en av Sveriges främsta insektsexperter och han kommer att prata om pollinerare. Detta innefattar både blomflugor, fjärilar och steklar men framför allt kommer han att prata om bin, säger Michael Horn.

På plats via länk finns även Mats Runesson från Pratensis, som producerar svenska ängsfröer. Alla besökarna får med sig var sin påse frö för att kunna göra om en bit av trädgården till en pollinatör-vänlig zon.

– Både mässan och ängen – som är medfinansierad av Naturskyddsföreningen – ingår i kommunens satsning Hållbara Mora, där bevarandet av naturens resurser och ekosystem är en viktig del. Vi vill värna om pollinatörerna och hoppas kunna utveckla ängsområdet i framtiden. Bland annat vill vi så småningom skapa en bra boendemiljö för bina. Det kan vara exempelvis döda grova trädstammar, grenar och sandbäddar där de kan bygga bon, säger Eva Larsson.

Så varför är detta så viktigt?

– Våra pollinerare har blivit färre i takt med att de blomrika miljöerna har minskat. Klimatförändringarna och en ökad användning av växtbekämpningsmedel har också bidragit till detta. Ängarna är deras matbord, utan dessa överlever de inte. Pollinerarna är dessutom en förutsättning för att vi ska få frukt och bär, så de är viktiga även för människan, säger Michael Horn.

Blommor och bin

En minimässa om pollinatörer och ängar, som arrangeras av kommunen och Naturskyddsföreningen i samarbete. Äger rum på biblioteket klockan 11-15 lördag 2 april.

Program

Mässan är gratis och ingen föranmälan behövs.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 30 mars 2022