Mora kommun säljer vindkraftverk för 14,6 miljoner

Mora kommun säljer vindkraftverket på Hedboberget till vindkraftskooperativet Solivind för 14,6 miljoner kronor.

- Vi är glada över att ha kommit i mål. Det gör att vi kan lägga större fokus på kärnverksamheten framöver. Nu jobbar vi med hållbarhet på ett annat sätt, bland annat genom att upphandla grön el, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Bild på vindkraftverk.

Mora kommun säljer vindkraftsverket i Hedboberget. Vindkraftsverket på bilden föreställer inte det som nu säljs.

2010 köpte Mora kommun ett vindkraftverk i vindkraftsanläggningen i Hedboberget i Rättviks kommun för 38 miljoner kronor. Ägandet av vindkraftverket var länge en gynnsam investering, samtidigt som det försåg Mora kommun med grön el. Men under senare år har skatteförändringar gjort det mindre lönsamt för kommuner att äga vindkraftverk, samtidigt som investeringsbehovet för underhåll ökar kommande år.

2020 beslutade kommunfullmäktige att vindkraftverket skulle säljas. Då uppskattades vindkraftsverkets marknadsvärde till 10 miljoner kronor. Flera intressenter har funnits och den 22 mars beslutade kommunstyrelsen att tacka ja till Solivinds anbud på 14,6 miljoner kronor. Solivind äger sedan tidigare tre vindkraftverk i Hedboberget.

- Vi har fått ett fördelaktigt anbud från Solivind, som är intresserade av anläggningar i det här området. Det finns flera anledningar till att vårt ägande har blivit mindre lönsamt de senaste åren. Vi hade behövt investera i planerade underhållsåtgärder om vi hade fortsatt som ägare. Och med anledning av elpriserna på den svenska marknaden så har intresset för denna försäljning varit stort, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen.

Nu pågår ett arbete med att färdigställa underlagen inför en överlåtelse. Efter en genomförd affär kommer Mora kommun att överlåta vindkraftverket till Solivind.

Senast uppdaterad: 31 mars 2022