Fler ”Hesa Fredrik” till Mora

I Sverige finns det omkring 4 500 VMA-tutor, mer kända som ”Hesa Fredrik”, redo att ljuda signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten, eller andra signaler. Av dessa är tio utplacerade på olika platser i Mora. Men snart ska de få förstärkning med ytterligare tre tutor, som ska placeras på strategiska platser.

Larmsystemet "Hesa Fredrik"

Foto: MSB

Ljudet från när signalen från Hesa Fredrik testas känner nog de flesta igen. Tutorna testaskörs fyra gånger om året. Det sker klockan 15:00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När Hesa Fredrik testas är det signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som hörs. Därutöver finns det signaler för flyglarm, beredskapslarm och faran över.

Fler ska kunna höra larmet

Ungefär hälften av alla i Sverige bor så att de kan höra Hesa Fredrik. Och snart kommer andelen Morabor som kan höra signalen bli fler. För nu är ytterligare tre tutor planerade att sättas upp runt om i Mora tätort. Platserna där Hesa Fredrik kommer sättas upp är på Bjäkenbackens skola, Ekbackens boende och på Färnäs skola. Beslutet fattades av kommunstyrelsen, efter att Brandkåren Norra Dalarna identifierat behovet.

- Brandkåren har tillsammans med kommunen sett över var det behövs sättas upp nya Hesa Fredrik. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man väljer plats. Dels var larmet hörs för svagt idag, men också hur Mora förväntas växa i framtiden. Även vilka vägar och genomfarter som farligt gods transporteras på är exempel på en viktig aspekt, säger Henric Helander, förbundsdirektör på Brandkåren Norra Dalarna.

Ansvarig för monteringsarbetet av Hesa Fredrik är MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Exakt när de nya tutorna är på plats är för tidigt att säga, särskilt som MSB just nu ser en kraftig ökning av beställningar. Men förhoppningen är att arbetet inleds under tredje eller fjärde kvartalet i år.

Karta över var Hesa Fredrik finns och planeras sättas upp.

Kartunderlag: MSB

Om larmet går

När Hesa Fredrik testas sker det alltid på den förutbestämda tiden och kommunicerats dessutom ut via radio, TV och olika hemsidor. Men om larmet går vi något annat tillfälle är det bra att känna till vad de olika signalerna betyder och vad hur man ska agera.

VMA: Viktigt Meddelande yill Allmänheten - Gå inomhus. Stänga alla dörrar, fönster och ventilationen, om det går. Lyssna på Sveriges Radio P4, kolla efter nyhetsuppdateringar TV eller gå in på www.krisinformation.se, eller ring till 113 13.

Beredskapslarm: Lyssna på Sveriges radio P4, eller se på TV eller text-TV. Göra dig beredd på att vara hemifrån ett tag, kanske i flera dagar. Ta reda på var det finns ett skyddsrum, gå till skyddsrummet och hjälpa till att göra i ordning det.

Flyglarm: Ta dig till ett skyddsrum så snabbt som möjligt.

Ny modell

Den klassiska Hesa Fredrik-tutan drivs av lufttryck, likt en mistlur. Men nu förtiden monteras endast eldrivna signalhorn upp, som dels har en något mer genomträngande ljudbild, men som också kan spela upp antal förinspelade meddelanden, specifika för enskilda platser och situationer. Den gamla sorten finns fortfarande kvar, men i takt med att de behöver bytas ersätts även de med den nya modellen

Hesa Fredrik är bara ett av flera larmsystem i Sverige. Viktigt Meddelande till Allmänheten kan också förmedlas via till exempel TV, Sveriges Radio P4 och SMS-utskick.

Visste du att... ?

• Smeknamnet Hesa Fredrik kommer från 1931, då DN:s krönikör Oscar Fredrik Rydqvist tyckte att signalen lät lika hes som han själv.

• Ljudnivån på larmet uppgår till 138dB vid en meters avstånd från ljudenheten.

• Att sätta upp nya Hesa Fredrik innebär ingen kostnad för kommunen – det står MSB för.

Illustration av ljudsignaler för "Hesa Fredrik"

Illustration: www.krisinformation.se

Senast uppdaterad: 12 april 2022