Mora får Walk of fame

Det kommer bli en Walk of Fame i Mora där personer som haft stor betydelse för Moras moderna utveckling kommer att lyftas fram. Det beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet tisdag den 12 april

Gågatan i Mora

Foto: Anna-Karin Niemann/Mora kommun

- Vi hoppas att Walk of fame kommer engagera många i Mora. Alla som vill kommer att få möjlighet att komma med förslag på personer som varit viktiga för Moras utveckling, säger Anna-Karin Niemann, kommunikationschef i Mora kommun.

Förslaget Walk of fame kom fram via en motion från Bigitta Sohlberg (S), 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. Målet är att stärka Moras platsvarumärke och att sprida intresse och engagemang kring Moras historia.

- Enligt beslutet i kommunstyrelsen ska vi lyfta fram olika personer som varit viktiga för Moras moderna utveckling, från mitten av 1800-talet och framåt. Walk of Fame kommer att placeras på gågatan med start vid statyn av S:t Mikel och draken, berättar Karin Eriksson näringslivsutvecklare på utvecklingsenheten.

Enligt beslutet ska Walk of Fame vara på plats senast i november 2022. En särskild namngrupp kommer att ta hand om alla förslag som kommer in och att ansvara för urvalet.

- Vi ser verkligen fram emot att ta emot förslag på personer. Det kommer mer information längre fram om hur och var man kan lämna in förslag, säger Anna-Karin Niemann.

Urvalskriterier för Walk of Fame

1. Personen ska ha bidragit till Moras utveckling eller på ett positivt sätt gjort Mora känt i Sverige och världen. 

2. Personen behöver inte vara född i Mora kommun men ska ha verkat i Mora alternativt varit född i Mora och verkat någon annanstans på ett sätt som sätter Mora på kartan. 

3. Urvalet av namn ska visa en bredd avseende kön, ursprung och det område man verkat inom. Det kan till exempel vara kultur, samhällsbyggnad, medicin, hantverk eller sport. 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2022