Seljabron stängs av tillfälligt från 25 april

Bron mellan Selja och Östnor ska repareras, därför kommer den vara avstängd under en period. Bron stängs av från och med 25 april och den beräknas vara avstängd i sex veckor.

Karta som visar omledningen

Karta som visar omledningen

Omledning kommer ske genom Mora.

Bron är avstängd för all fordonstrafik under hela perioden, men fotgängare och cyklister kommer att kunna passera under större delen av tiden. Det kommer dock att vara stängt även för fotgängare och cyklister under vissa moment, till exempel när gammal betong ska tas bort (vattenbilning) och vid gjutning.

Senast uppdaterad: 12 april 2022