Nu inleds planprogram för Norra Kråkberg, Tuvan och Sandängarna

Kommunstyrelsen ger planenheten i uppdrag att ta fram planprogram för Norra Kråkberg och området Tuvan och Sandängarna. Där ska bland annat möjligheten för att bygga fler bostäder utredas.

Flygfoto över Mora.

Flygfoto över Mora. Foto: Bergslagsbild AB

- Behovet av nya bostäder är stort i Mora, samtidigt vill vi växa smart och hållbart. De här två områdena har stor potential och nu kommer planenheten försöka hitta bästa möjliga helhetslösningar, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Planprogrammen ska tas fram under 2022-2023. Ett planprogram görs för att sätta ett specifikt område i ett större sammanhang och ta in många olika värden och aspekter. Det ger grund till att en eller flera detaljplaner utformas på det aktuella området.

Området Norra Kråkberg

Området är beläget mellan riksväg 70 och Orsasjön, strax norr om byn Kråkberg, fyra kilometer norr om centrala Mora. Området bedöms ha stor potential till utveckling av framför allt bostäder i ett attraktivt läge och platsen är relativt centralt beläget med goda möjligheter till hållbara kommunikationer.

- Här finns stor potential för sjönära boende, men området är också viktigt för rekreation. Det är ett värde som vi vill bevara i planprogrammet, säger Daniel Falk, planchef på miljö- och byggnadsförvaltningen.

Området Tuvan och Sandängarna

Området har stor potential till utveckling och är relativt centralt beläget. Det finns flera aktuella frågor i området som behöver utredas i ett större sammanhang.

  • Mora kommun planerar att bygga ut förskolan Tuvan från två till sex avdelningar.
  • Morastrand önskar att bygga fler bostäder på Tuvan.
  • Det ska även utredas om området har lämpliga platser för ytterligare idrottsaktiviteter.

- Sandängarna har stort rekreationsvärde för många Morabor. Genom att se på hela området hoppas vi hitta bra helhetslösningar, säger Daniel Falk.

Båda områdena har tidigare pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Moras tätort, med riktlinjer för hur respektive område bör utvecklas.

Senast uppdaterad: 13 april 2022