Morastrand ny förvaltare för trygghetsbostäder

Nu tar Morastrand över förvaltningen av hyreskontrakten för de fastigheter med trygghetsbostäder som idag förvaltas av socialförvaltningen.

Rullator på boende

- De som bor på ett trygghetsboende som ägs av Morastrand kommer inte att märka några större förändringar. De är skyddade av sitt besittningsskydd och de villkor som förhandlats fram med hyresgästföreningen och kan räkna med mycket små eller inga förändringar, säger Stefan Lundström, VD Morastrand.

Mora kommun har sagt upp hyresavtalen för samtliga fyra anläggningar med trygghetsbostäder. Det kommunala bostadsbolaget Morastrand AB äger fyra av dessa trygghetsbostäder; Noretgården, Spanskgården, Dalagården och Hanslinden. Det femte, Stoltgården på Sollerön, ägs av en privat förening.

- Vi har under våren erbjudit föreningen BRF Soldi, ägaren av Stoltgården, att deras trygghetshyresgäster får samma villkor som övriga fyra kommunalt ägda anläggningar. Givetvis både nu och i framtiden, säger Peter Karlsson, kommundirektör.

Om det blir aktuellt genomförs det juridiskt genom att BRF Soldis tillgångar och skulder bolagiseras till ett aktiebolag för att aktierna sedan förvärvas av Morastrand AB. På så sätt kan egendomen Stoltgården sedan fusioneras in till samma förvaltande enhet som de fyra kommunalt ägda boendena och därefter bli ett av fem trygghetsboenden. För att det ska kunna ske behöver processen inledas senast sista maj med en skriftlig avsiktsförklaring från inblandande parter.

- Vi vill säkerställa att alla boende i kommunens trygghetsbostäder och givetvis även på Solleröns trygghetsboende upplever den här övergången som positiv, säger Peter Karlsson.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022