Trafikverket informerar om Sandakorsningen

I december 2021 färdigställde Trafikverket fjärrstyrningen i Mora. I samband med det stängdes plankorsningen på Sandholmsvägen och det byggdes en ersättningsväg. Nu utreder Trafikverket möjligheten att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen.

En järnvägskorsning.

Fotot visar en annan plankorsning.

Trafikverket utökar fjärrstyrningen i Sverige bland annat för att höja säkerheten och skapa möjlighet till ökad punktlighet och ökad kapacitet. Enligt Trafikverket är en förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen i Mora att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet och att skapa ett effektivare och flexiblare samt ett mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

I samband med att fjärrstyrningsprojektet i Mora färdigställdes har Trafikverket tillfälligt stängt plankorsningen på Sandholmsvägen. Det har byggts en ersättningsväg som ansluter till Sanda båthamn som går från Sandavägen via lokstallarna.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023