Informationsträff om ungas brott på nätet

Näthat och polisanmälningar ökar i Mora. Fler och fler unga blir utsatta och dömda för brott på nätet. Därför bjuds alla vårdnadshavare med barn i årskurs 1-9 i Moras skolor in till ett föräldramöte den 31 maj.

Foto på ungdomspoliserna Ulrika Hanser och Anna Niss Bergström.

Ulrika Hanser och Anna Niss Bergström, utredare för ungdomsbrott på Polisen i Mora.

Föräldramötet anordnas av Mora kommuns projekt Nätsmart i samarbete med polisen i Mora och socialförvaltningen. Under kvällen informerar polisen om vad som kan vara brottsligt på nätet och vad det kan innebära både för den som blir utsatt för brott men också för den som utsätter andra.

Anmälningarna ökar

– Vi ser en kraftig ökning av antalet polisanmälningar framför allt när det gäller bilder som sprids bland ungdomar på nätet. Därför satsar vi nu på att ge föräldrar information om vad som faktiskt händer på nätet, och vilka konsekvenser det kan få när deras barn delar eller sparar olämpliga bilder, säger Anna Niss Bergström, utredare för ungdomsbrott på polisen i Mora.

Både polisen och socialtjänsten i Mora ser en stor ökning av polisanmälningar kring unga som utsatts för brott eller som utför brott på nätet. Mora har fler anmälningar än i de andra kommunerna i Dalarna, sett till befolkningsmängden.

– Sedan om det är så att brottsligheten faktiskt har ökat när det gäller bland annat spridning av bilder och filmer eller om det är så att fler har förstått att det är olagligt och anmäler kan vi inte svara på. Vi märker dock att många av de polisanmälningar som handlar om ungdomar som kommer in rör saker som sker på sociala medier, säger Ulrika Hanser, utredare för ungdomsbrott på polisen i Mora.

Skolornas arbete ger resultat

Projektet Nätsmart har jobbat med utbildning kring nätfrågor i Moras skolor sedan 2017. Genom Nätsmart arbetar eleverna med uppgifter och diskussioner om bland annat källkritik, sociala medier och brott på nätet.

– En trolig förklaring till det ökade antalet anmälningar skulle kunna vara att fler barn och unga pratar med en vuxen om de misstänker att de själva eller en kompis har blivit utsatta för ett brott, säger Erika Olsson, digital skolutvecklare på Mora kommun.

Polisernas tips

– Vårt tips är att föräldrar pratar med sina ungdomar om vad som är okej och inte okej på sociala medier. Det är väldigt viktigt att förklara att det i värsta fall kan leda till en polisanmälan, säger polisen Anna Niss Bergström.

– Prata och engagera er i den mån det går! Standardfrågan ”hur var det i skolan” kan kompletteras med frågan ”hur var det på sociala medier idag?”, fortsätter kollegan Ulrika Hanser.

Informationsträff om ungas brott på nätet

  • För vårdnadshavare av barn i årskurs 1-9 i Mora.
  • Polisen informerar om brott på nätet. Nätsmart och socialförvaltningen i Mora finns på plats.
  • Tisdag 31 maj, klockan 18.30 i Mora gymnasiums aula.
  • Läs mer om Nätsmart på www.natsmartmora.se Länk till annan webbplats.
Senast uppdaterad: 13 juni 2022