Beslut kring Heltidsresan

Nu har socialnämnden i Mora kommun tagit beslut om Heltidsresan vilket bland annat innebär startdatum för heltid som norm och valmöjlighet kring tjänstgöringsgrad.

Händer
- Det är glädjande att vi nu tillsammans landat i ett beslut i dessa viktiga frågor, alla involverade har gjort ett fantastiskt jobb! Vi kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren, dels för att ersätta de som går i pension, dels för att behovet av vård och omsorg ökar. När fler medarbetare arbetar heltid minskar vi behovet av att rekrytera samtidigt som jobben blir mer attraktiva och vi får ökad jämställdhet, säger Malin Höglund (M), ordförande socialnämnden.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges regioner och kommuner, SKR, och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Kommunstyrelsen i Mora har fattat beslut om en handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka och det finns sedan 2021 ett kommunövergripande mål att heltid ska vara norm i organisationen.

- Vi hade ett första uppstartsmöte för Heltidsresan i socialförvaltningen den 30 september 2020. Under arbetets gång har förutsättningarna ändrats framför allt på grund att världen drabbades av covid-19-pandemin vilket inneburit stor påverkan i våra verksamheter. Det känns väldigt bra att vi nu nått fram till det här viktiga beslutet, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef socialförvaltningen.

Beslutet i socialnämnden innebär ett successivt införande av heltid som norm inom socialförvaltningen med start 1 oktober 2022. Nyrekryteringar kommer från och med 1 oktober erbjudas heltid. Befintliga medarbetare kommer att erbjudas valmöjlighet mellan att arbeta heltid, gå upp till 85% (om nuvarande tjänstgöringsgrad är lägre) eller kvarstå på befintlig tjänstgöringsgrad. De medarbetare som i oktober 2022 väljer att kvarstå på deltidsanställning kommer uppmuntras till, och regelbundet erbjudas möjlighet, att senare välja heltid.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022