Moras bibliotek blir en del av Dalabiblioteken

Dalarnas 15 kommuner går samman och bildar Dalabiblioteken. Det innebär att folkbiblioteken i Dalarna skapar en gemensam katalog och webbplats. Som biblioteksbesökare i Mora kan du genom det nya samarbetet låna böcker från hela Dalarna.

Exteriör bild Mora bibliotek och kulturhus.

Moras bibliotek blir en del av Dalabiblioteken.

Sedan 2015 har Moras bibliotek varit en del av Ovansiljans bibliotek, en samverkan mellan Mora, Orsa och Älvdalen, där man delat på medier och digitala resurser. För Morabor innebär Dalabiblioteken att det går att använda samma lånekort på folkbibliotek i hela Dalarna och att det blir lättare att låna hem böcker från andra kommuner.

- Dalabiblioteken blir en gemensam resurs för alla Dalarnas invånare, som går att komma åt i samtliga kommuner, med ett gemensamt utbud och service. Biblioteket blir helt enkelt större och mer innehållsrikt, säger Sonja Viklund, enhetschef för Kultur och bibliotek.

Förhoppningen är att den nya webbplatsen och det gemensamma systemet ska finnas på plats innan sommaren 2023. Nu väntar ett stort arbete med att slå ihop de olika bibliotekskatalogerna.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022