Nytt vattenspel till Saxviken

Torsdagen den 2 juni beslutade teknik- och servicenämnden att investera i ett nytt vattenspel (en fontän) till Saxviken i Mora. Det nya vattenspelet har även LED-belysning.

Vattenspel på en sjö

Genrebild (exempel) på vattenspel.

- Varje sommar har vi placerat ett vattenspel i Saxviken. Trots försök till reparationer och ett årligt underhåll, har det nu blivit så dåligt att det tyvärr inte går att reparera mer, säger Farhad Rahavard, förvaltningschef, teknik- och serviceförvaltningen.

- Samtliga ledamöter i teknik- och servicenämnden ställer sig positiva till den här investeringen, som ryms inom anslaget för centrummiljöer, säger Lars Nises (C), ordförande teknik- och servicenämnden.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022