Sämre resultat för Mora kommun i enkätundersökning om lokalt företagsklimat

Mora kommun backar något i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det sammanfattade resultatet blev 3,3 på en 5-gradig skala, vilket är 0,2 enheter sämre än föregående år och något sämre än riksgenomsnittet.

Mora gågata

Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät till drygt 30 000 företag om hur de upplever det att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I Mora har cirka 100 företag av knappt 200 tillfrågade inom ett flertal branscher svarat på enkäten.

- Att ha ett bra lokalt företagsklimat är viktigt för alla kommuner och inte minst för oss här i Mora. Våra företag bidrar med arbetstillfällen och skatteintäkter och de ska kunna förvänta sig att kommunen anstränger sig för att underlätta såväl vardag som framtida utvecklingsmöjligheter. Det här innebär att vi får anstränga oss ytterligare i kontakten med våra företag, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

Dialogen behöver förbättras

Enkätundersökningen visar bland annat att företagen anser att information till företagen måste förbättras, att dialogen med kommunens beslutsfattare behöver bli bättre, samt att tillgången till relevant kompetens är ett problem. Områden som har förbättrats sedan förra årets mätning är framför allt allmänhetens attityder till företagande samt påverkan av brottslighet och otrygghet.

- Det här är en oroande läsning för oss i Mora kommun, då ett förbättrat företagsklimat är en viktig del i vår strategiska plan. Vi har ett redan påbörjat ett arbete för att förbättra detta, som nu måste intensifieras och vi arbetar med att ta fram en ny näringslivsstrategi inför 2023. Enkätundersökningens resultat blir ett viktigt underlag i vårt arbete, säger Anders Björkman, utvecklingschef.

"Finns en otrolig vilja"

Representanter från Mora kommun träffade Henrik Navjord, regionchef Dalarna på Svenskt Näringsliv under fredagen för att diskutera hur näringslivsklimatet kan förbättras.

- Efter att ha träffat Mora kommun och upplever jag att det finns en otrolig vilja till utveckling och stor självinsikt. Genomför Mora kommun de åtgärder som de påbörjat är jag övertygad att det kommer ge en positiv utveckling för näringslivsklimatet, säger Henrik Navjord, Svenskt Näringsliv.

Senast uppdaterad: 13 juni 2022