Kommunfullmäktige sammanträder

Måndag den 20 juni klockan 17:00 sammanträder kommunfullmäktige i Moraparkens lokaler. Klockan 16:45 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet live via kommunens webbTV.

Ordförandeklubba på bordet
Senast uppdaterad: 20 juni 2022