Samordning är nyckeln när IT-enheten klimatsparar

Återanvändning, distansservice och samlade leveranser – Mora, Orsa och Älvdalens gemensamma IT-enhet har lyckats minska klimatutsläppen genom samordning och krav på leverantörerna.
– Klimatarbetet finns med oss i vardagen hela tiden. Och vi nöjer oss inte – vi kan alltid bli bättre, säger IT-chef Matthias Grahn.

Matthias Grahn, IT-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Matthias Grahn, IT-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

IT-enheten för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ansvarar för service, support och drift av servrar och system för både kommunerna, de kommunala bolagen och Norra Dalarnas brandförbund.

– Vi samordnar alla leveranser av datautrustning för att minimera antalet transporter. Utrustningen levereras dessutom utan emballage, i särskilda vadderade skåp så att de inte skadas. Det emballage som ändå uppstår ser vi till att återvinna, säger Matthias Grahn.

IT-enheten har ett stort upptagningsområde, hela vägen upp till Grövelsjön. Det innebär långa resor vid installationer och serviceärenden.

– Vi har två tekniker som ofta är ute och åker. På enheten har vi två skåpbilar och två personbilar, varav en är eldriven. De övriga går på förnybar HVO-diesel och när vi nästa gång byter blir det mot elbilar.

Men allra bäst för klimatet är förstås att inte resa alls.

– Vi försöker alltid hjälpa våra kunder på distans – antingen på telefon eller genom att fjärrstyra datorn från vårt kontor i Mora.

Här har faktiskt pandemin haft en positiv effekt.

Datorer som ska återvinnas

– Förståelsen för service på distans och digitala möten har ökat sedan pandemin. Och ansvaret för att detta ska fungera ligger på vår enhet – vi har sett till att alla kan bjuda in till digitala möten och vi har dessutom tagit fram en särskild lösning för säkra videomöten, säger Matthias Grahn.

Återvinner den gamla tekniken

Klimatkrav vid inköp är den ena änden av datorernas livscykel – den andra är när de har passerat sitt bäst före-datum.

– Vi återvinner eller återanvänder all gammal teknik, vi har upphandlat en leverantör som kommer och hämtar utrustningen. De raderar alla hårddiskar, kollar vad som kan säljas vidare, återvinner alla användbara komponenter och skrotar det som återstår på ett sätt som är skonsamt för miljön.

En gång om året skickar leverantören en rapport – den för 2020 visar att IT-enheten genom återvinning minskade utsläppen med nästan 270 000 kilo koldioxid på helåret. Det motsvarar energiförbrukningen i drygt 31 hushåll.

– Vårt mål är alltid att överträffa fjolårets siffra. Idag återvinner vi det mesta men en del saker får vi aldrig in, bland annat gamla mobiltelefoner. Så det finns fortfarande kvar att göra, säger Matthias Grahn.

Så jobbar IT-enheten för klimatet

  • Samlade leveranser av miljöcertifierad IT-utrustning.
  • Bilar som drivs av el eller HVO100 (ett förnybart drivmedel för dieselmotorer).
  • Återvinner eller återanvänder all hårdvara.
  • Återvinner allt emballage.
  • Löser kommunernas IT-problem på telefon eller via fjärrstyrning när det är möjligt.
Senast uppdaterad: 23 juni 2022