Tillsättning av röstmottagare i Mora kommun

Den andra söndagen i september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Valnämnden i varje kommun ansvarar för att rekrytera de röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstmottagning i en val- eller röstningslokal på själva valdagen.

Bild

Valbås, valet 2018.

- På förekommen anledning vill vi informera om hur det går till när valnämnden tillsätter olika poster för valarbetet i Mora. Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Vi har haft flera eldsjälar i Mora som bidragit i många år, vilket vi är oerhört tacksamma för, säger Joakim Nässén, valsamordnare Mora kommun.

När det är val kan man jobba som röstmottagare hos en kommun eller som rösträknare hos en länsstyrelse. I Mora kommun var samtliga poster tillsatta redan i april/maj, intresset har varit stort.

Valnämnden i Mora kommun

Ordförande för valnämnden i Mora kommun är Nils Carlsson. Nils har en gedigen erfarenhet både av kommunal verksamhet och av politiskt arbete, han är numera pensionär och har under sitt yrkesliv arbetat som lärare och studierektor på Mora gymnasium, varit gymnasiechef i Malung och rektor i Orsa. Nils har varit verksam sedan valet 2018 och genomför nu sitt tredje val som valnämndens ordförande.

- Vi är oerhört tacksamma och stolta över det stora engagemang som finns i Mora! Det är flera som meddelat att de inte vill jobba till nästa val så därför har vi sett till att få en bemanning som ska hålla över tid. Det innebär att det är några som arbetat länge som vi inte förordnat till det här valet, säger Nils Carlsson, ordförande i valnämnden.

- Vi har fått in en protest från en person som tidigare varit väldigt engagerad. Vi hade dock tillfrågat personen i fråga om två olika ansvarsposter, men hen tackade nej. Vi beklagar om någon känner sig besviken, vi är tacksamma för alla som vill ställa upp i det här viktiga arbetet, säger Joakim Nässén.

Valnämnderna i kommunerna

Valnämnden i varje kommun är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela ansvaret för genomförandet av valet inom kommunen. De utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på valnatten, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan efter valdagen.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2022