Ansträngt läge på särskilda boendet på Saxnäs

Smittspridningen av covid-19 har ökat den senaste tiden. Just nu finns flera smittade på Saxnäs särskilda boende i Mora. I nuläget är det fem av de boende som är smittade och tre i personalen.

Entrén till Saxnäs särskilda boende.

- De flesta som smittats har lindriga symtom, men personalläget är ansträngt. Vi har tyvärr varit tvungna att bryta semestern för några av medarbetarna som själva meddelat att de kan gå in och jobba. Det är naturligtvis väldigt tråkigt, vi behöver alla semester och ledigt. Och speciellt inom äldreomsorgen där många dragit ett tungt lass under en lång tid under pandemiåren, säger Anna Ståhkloo, förvaltningschef socialförvaltningen.

- Det här är oerhört trist, det är inte roligt att bryta semestern för våra medarbetare. Men, det är väldigt svårt att hitta vikarier. Vi har haft ett svårt bemanningsläge sedan tidigare, eftersom det är svårt att hitta sommarvikarier och nu är bemanningsläget tyvärr riktigt ansträngt, säger Joacim Andersson, avdelningschef, vård- och omsorgsboende Mora kommun.

De brukare som är smittade är isolerade och omvårdnaden bedrivs enligt rutiner från Smittskyddsenheten på Region Dalarna. Även det privata boendet Tomtebogården har i nuläget fem smittade.

Eftersom endast vårdpersonal och brukare i vård- och omsorg testas så är det osäkert hur många som smittats av covid-19 i samhället.

- Det är oerhört viktigt att vi alla tänker på att hålla avstånd, tvätta eller sprita händerna ofta, att allavaccinera sig enligt rekommendation och stannar hemma om man får symtom som skulle kunna vara covid-19, säger Joacim Andersson.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2022