Bra resultat på årets sista badvattenprov

Publicerad: 5 augusti 2022 Uppdaterad: 15 augusti 2022

Nu har årets sista kvalitetskontroll av badvatten testats. Det var vattnet i Tingsnäsbadet i Saxviken som testades, och resultatet visade på ett mycket bra resultat.

Bild

Varje sommar testas vattenkvaliteten på badplatser i Mora kommun.

Varje sommar provas vattenkvaliteten på kommunens badplatser. Sommarens första test togs i juni, på Tingnäsbadet. Vid det andra testtillfället, i juli, kontrollerades även på badplatserna i Åmåsäng, Kråkberg, Våmhus, och Lefsnäs, som alla visade på godkänt badvatten.

Och nu har årets sista provsvar kommit. Även detta prov togs på Tingsnäsbadet i Saxviken och visade att vattnet med god marginal ligger under gränsvärdet för vad som anses som tjänligt.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022