Förslag: Inga taxor för uteserveringar 2023

Publicerad: 18 augusti 2022

Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att taxor för torgplatser och upplåtelse av allmän plats minimeras under 2023.

Eftersom restauranger och butiker fortfarande påverkas ekonomiskt av covid-19 så är förslaget att taxorna för uteserveringar och trottoarpratare stryks helt och hållet.

Bild på gågatan i Mora.

Förslaget innebär att det inte ska kosta något att söka tillstånd för uteserveringar och gatupratare under 2023.

- Många småföretagare inom handel och restaurang har haft svåra år under covid-19 och återhämtningen tar tid. Från kommunens sida vill vi göra vad vi kan för att hjälpa till under 2023, säger Lars Nises (C), ordförande teknik- och servicenämnden.

Ärendet tas upp i kommunstyrelsen den 23 augusti och förslag till beslut skickas till kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september.

Under 2021 togs beslut om en ny taxa för kommunens torgplatser. I samband med beslutet fick dåvarande tekniska förvaltningen (numera teknik- och serviceförvaltningen) uppdraget att se över taxan för upplåtelse av allmän plats och torgplatser.

Teknik- och serviceförvaltningen tog fram ett förslag i början av 2022, men lämnade senare ett uppdaterat förslag till kommunstyrelsen. Förslaget är att antalet taxor minimeras. Taxor för parkeringsdispenser och torgplatser är oförändrade. Icke-kommersiella arrangemang eller arrangemang med liten försäljning ska inte behöva betala någon taxa. Enligt förslaget tar kommunen inte heller ut några taxor för uteserveringar och trottoarpratare under 2023.

Om taxor för upplåtelse av allmän plats

Tillstånd för upplåtelse av allmän plats söks hos Polismyndigheten som hämtar remissvar från kommunen. För upplåtelsen har kommunen rätt att ta ut taxor.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022