Förslag om avtal med Trafikverket om gång- och cykeltunnel i Sanda

Publicerad: 25 augusti 2022 Uppdaterad: 27 mars 2023

Nu har kommunstyrelsen godkänt ett förslag från Trafikverket om medfinansierings- och samverkansavtal för byggnationen av en tunnel under plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora. Det har funnits behov och önskemål om en gång- och cykeltunnel vid platsen sedan Trafikverket stängde plankorsningen.

Foto på en plankorsning

Fotot visar en annan plankorsning.

- Det är viktigt att alla som bor i närheten får god tillgänglighet till det fina naturområdet vid vattnet. Det bidrar både till bättre folkhälsa och välbefinnande. För oss är det därför prioriterat att det ska byggas en gång- och cykeltunnel under plankorsningen så snart som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Det var i december 2021 som Trafikverket gjorde klart fjärrstyrningen i Mora. I samband med det stängdes plankorsningen vid Sandholmsvägen tillfälligt och det byggdes en ersättningsväg. Nu har Trafikverket utrett möjligheten att bygga en enklare gång- och cykeltunnel under plankorsningen och de har presenterat ett medfinansierings- och samverksansavtal för Mora kommun. Avtalet tydliggör vad Trafikverkets respektive Mora kommuns ansvar är inom projektet och hur kostnaderna för projektet ska fördelas.

Förslaget är att Mora kommun ska betala hälften av kostnaden för projektet, vilket uppskattas till 7-8 miljoner kronor. Trafikverket ska planera, projektera och utföra projektet i dialog med kommunen.

Gång- och cykeltunneln förväntas vara färdig under hösten 2024. Det slutgiltiga beslutet om att godkänna avtalet kommer att tas av kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 27 mars 2023