Möte med Dalatrafik om problemen med skolskjutsar

Publicerad: 6 september 2022

Problemen med skolskjutsar i Mora fortsätter, men det har skett en viss förbättring. Under måndagen hade Mora och Orsa kommun ett möte med Dalatrafik om läget och vad som görs för att förbättra situationen.

Bild på säten i buss.

Enligt Dalatrafik har problemen berott på sjukdom hos personal och trafikledare hos leverantören Transdev.

Transdev (bolaget som ansvarar för Dalatrafiks körningar) har anställt fler förare så att det ska finnas en backup. De har även tagit in äldre förare. Vid bussbyten på till exempel Resecentrum ska förarna vänta in nästa buss.

- Vi har sett en viss förbättring både i Mora och Orsa men vi betonade tydligt under mötet att turer som kör skolbarn måste prioriteras. Våra barn och ungdomar behöver komma till skolan i tid på ett säkert sätt, säger Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskoleförvaltningen.

Problemen uppstod direkt vid skolstarten i slutet på augusti, men det har skett en förbättring. Enligt Dalatrafik har problemen berott på sjukdom hos personal och trafikledare hos leverantören.

- Det här har varit väldigt olyckligt, milt sagt. Tyvärr har information om inställda turer kommit ut sent från Dalatrafik, vilket gjort det svårt för familjer att planera om, säger Inga-Lena Spansk.

Kommunerna lyfte även att problem med så kallade skoltidsresor måste förbättras. Skoltidsresor är till exempel resa till annan skola för undervisning i slöjd under skoltid.

- Vi måste förbättra vår samverkan och dialog mellan oss, Dalatrafik och trafikföretag genom fler driftsmöten och strategiska möten. Den här starten på en ny termin vill vi inte vara med om igen, säger Inga-Lena Spansk.

Senast uppdaterad: 6 september 2022