Handeln i Mora står sig stark

Publicerad: 8 september 2022

Mora håller i positionen som ett handelscentrum i Dalarna. Det visar den senaste handelsstatistiken för handeln i Sverige. Under 2021 omsatte detaljhandeln i Mora kommun totalt 1,87 miljarder kronor, vilket är något högre än 2020.

Bild på gågatan i Mora

Handeln i Mora omsatte 1,87 miljarder under 2021.

- Det är bättre resultat än förväntat för Moras del. 2021 präglades till stor del av minskad turism till följd av pandemin. Moras handel är sedan länge starkt beroende av externa besökare. Att Vasaloppet inte kunde genomföras som planerat och pandemins påverkan på besöksnäringen visar att Moras handel ändå står stark i konkurrensen, menar Anders Björkman, utvecklingschef Mora kommun.

HUI Research har sammanställt den senaste handelsstatistiken för Sverige 2021 och där kan man se att Mora kommun har en fortsatt bra position som handelscentrum i Dalarna. Mora ligger på ett totalt försäljningsindex på 132, endast Malung-Sälen (148) och Borlänge kommun (144) har ett högre index i Dalarna.

Fakta Försäljningsindex

  • Försäljningsindex visar relationen mellan vad den egna befolkningen köper och vad handeln omsätter totalt. Ett index över 100 betyder att butikerna omsätter mer än vad den egna befolkningen konsumerar.
  • Försäljningsindex är uppdelat på dagligvaror och sällanköpsvaror samt totalt försäljningsindex.
  • Försäljningen av dagligvaror i Mora kommun omsatte föregående år 987 miljoner kronor.
  • För sällanköpsvaror blev omsättningen 883 miljoner kronor.
  • För Moras del har dock dagligvaruförsäljningen minskat en aning, medan sällanköpsvaror har ökat i omsättning.

Källa: HUI Research

Senast uppdaterad: 8 september 2022