Nytt forskningsprojekt för renare sjöbotten

Publicerad: 20 september 2022

SafeSed är ett nytt forskningsprojekt som Mora kommun deltar i tillsammans med Umeå Universitet, Sweco, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och EcoSpears. I projektet ska ny teknik, utvecklad vid Nasa i USA, testas för att sanera sjöbottnar i svenska förhållanden.

Plastkon (HDPE) fylld med etanol, som testas för att absorbera vissa miljögifter.

"Spears" är en ny metod för miljösanering, som nu testas i svenska förhållanden. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Tekniken som ska testas heter Sorbent Polymer Extraction and Remediation System (Spears) och utveklades initialt vid Nasa och tekniken används idag kommersiellt i USA och Kanada. Tanken med Spears är att man istället för att gräva bort eller täcka över kontaminerade sediment, tar bort kontamineringarna ur sedimenten med minimal påverkan på ekosystemet och bottenfaunan. Spears-systemet använder så kallade ”spikar” av plast, fyllda med etanol som placeras ut i de förorenade sedimenten där de organiska föroreningarna går över i spikarna och kan sedan tas bort ur sedimenten. Föroreningarna samlas i etanolen som sedan kan behandlas katalytiskt och sedan destrueras.

Just nu görs prover på sedimenten ibland annat Saxviken i Mora, för att samla underlag till forskningsprojektet. Om metoden fungerar bra i även i svenska förhållanden kan den vara ett alternativ när sjöbotten i Saxviken ska saneras.

- Att gräva upp och flytta på förorenade sedimentlager innebär väldigt stora kostnader, och flyttar dessutom bara problemet. All ny teknik som innebär att man kan få bort själva föroreningen är positivt. Så det känns mycket bra att kunna ligga i framkant och följa utvecklingen på det området, säger Peter Karlsson, kommundirektör på Mora kommun

SafeSed finansieras med anslag från Tuffo (teknikutveckling och forskning inom förorenade områden), som är ett utvecklingsprogram för förorenade områden som drivs av Statens geotekniska institut, SIG.

Senast uppdaterad: 20 september 2022