Sammanfattning av kommunfullmäktige

Publicerad: 20 september 2022 Uppdaterad: 21 september 2022

Måndag den 19 september sammanträdde kommunfullmäktige i Mora. Det var många medborgarförslag med på agendan och flera beslut fattades, bland annat beslut kring en ny ungdomshall och taxorna för uteserveringar och trottoarpratare stryks helt under 2023.

En ordförandeklubba

Det här är en sammanfattning av fullmäktige, protokollet kommer att publiceras här när det är klart: Protokoll och kallelser Kommunfullmäktige - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Medborgarförslag

Några av medborgarförslagen som lyftes var: farthinder på Moragatan, förslag om att slå ängen vid Saxviken med häst, muddring av kanalen från älven förbi Täppan, Öna bystuga, Önahed, ändra in- och utfart till Bygatan, i nedre Morkarlby, från Vasagatan under Genomfart Mora, förslag om att involvera kommuninvånare i att öka den biologiska mångfalden och flera medborgarförslag handlade om cykelbanor eller cykelvägar. Bland annat ett förslag om asfalterad cykelbana till Bergkarlås

Samtliga medborgarförslag togs emot av fullmäktige och besvarandet överlåts sedan till kommunstyrelsen eller till olika nämnder, enligt praxis.

Beslut om ungdomshall på Prästholmen

Smidjegrav arena är just nu den enda ishallen i Mora, och det är stor brist på träningstider, framför allt för Moras ungdomsidrottare. Beslutet på kommunfullmäktige innebär att en ungdomshall ska byggas på Prästholmen. Teknik- och servicenämnden fick i uppdrag att inleda projektet.

Tidigare nyhet: Förslag om ny ungdomshall på Prästholmen - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Inga taxor för uteserveringar och trottoarpratare 2023

Taxor för torgplatser och upplåtelse av allmän plats minimeras under 2023. Eftersom restauranger och butiker fortfarande påverkas ekonomiskt av covid-19 så beslutade kommunfullmäktige att taxorna för uteserveringar och trottoarpratare stryks helt och hållet under 2023.

Tidigare nyhet: Förslag: Inga taxor för uteserveringar 2023 - Mora kommun Länk till annan webbplats.

Beslut om att medfinansiera tunnel vid Sandholmsvägen

Det har funnits behov och önskemål om en gång- och cykeltunnel vid Sandholmsvägen i Mora sedan Trafikverket stängde plankorsningen. Nu har kommunfullmäktige godkänt ett förslag från Trafikverket om medfinansierings- och samverkansavtal för byggnationen av en tunnel under plankorsningen vid Sandholmsvägen. Mora kommuns del av finansieringen hanteras i samband med kommunplanearbetet för 2024.

Tidigare nyhet: Förslag om avtal med Trafikverket om gång- och cykeltunnel i Sanda - Mora kommun Länk till annan webbplats.

30 nya boendeplatser på Saxnäs

Kommunfullmäktige godkände en hyreskalkyl med hyresnivå och gav Morastrand i uppdrag att inleda projekt för 30 boendeplatser för särskilt boende inom befintlig fastighet på Saxnäsområdet.

Avtal om drift och skötsel med Vasaloppsföreningen

Ett förslag kring avtal om drift och skötsel av Mora skidstadion, Hemus och Vasaloppsarenan Sälen-Mora för säsongen 2022/2023 godkändes och beslutades. Kommundirektören fick i uppdrag att underteckna avtalet med Vasaloppsföreningen.

Riktlinje för och inventering av konstsamlingar

Kommunfullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att inventera kommunens befintliga konstsamling och fastställde även ett förslag till riktlinje för utställningsverksamhet och Mora kommuns konstsamling som kommer att gälla för mandatperioden 2022–2026.

Se hela sammanträdet

Kommunfullmäktige sänds direkt via Mora kommuns webb-tv och kan ses i efterhand: Mora kommuns playportal (mediaflowportal.com) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 21 september 2022