Turistbesöken gav mer till Mora 2021

Publicerad: 26 september 2022 Uppdaterad: 13 oktober 2022

Utvecklingen av turismen i Mora kommun 2021 visar en viss återhämtning jämfört med pandemiåret 2020. Det visar TEM – en årlig mätning av effekter av turisters konsumtion.

Personer so går på gågatan i Mora

Den totala turismomsättningen i Mora kommun uppgick under 2021 till 1 490 miljoner kronor, en ökning med cirka 83 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det innebär att besöksnäringen gav cirka 71 miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen.

- Resultatet av undersökningen styrker de siffror som vi sett för handeln i stort, nämligen att besöksnäringen glädjande nog är fortsatt stark i Mora, men där pandemin under 2021 fortsatt påverkar Mora som kommun, säger Anders Björkman utvecklingschef i Mora Kommun.

Genomfartsturismen har stor betydelse

Den totala omsättningen i kommunen påverkas av både inresande turism och genomfartsresenärer. I Mora påverkas omsättningen mycket av genomfartstrafiken, främst till Sälen, Idre och andra resmål. Många stannar för att tanka bilen, äta eller handla. Genomfartsturismen står för 66% av den totala omsättningen i Mora, och är därmed den omsättningsmässigt största kategorin av turister.

Fler övernattade i Mora

Det gjordes totalt över 1 miljon turistövernattningar i kommunen under 2021. Av dessa var över 450 000 i kommersiella boendeformer, det vill säga hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Det bidrog till att omsättningen för övernattningar har ökat med cirka 77 miljoner kronor under 2021, jämfört med året innan.

TEM-undersökningen

Turismomsättningen kommer från den årliga TEM-undersökningen som det oberoende konsultföretaget ”Resurs för Resor och Turism” har genomfört för Mora. Analysen kallas turistekonomisk modell (TEM) och används som ett verktyg för att mäta turismens inverkan på den lokala ekonomin.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2022