Kommunens företagsklimat tappar i mätning

Publicerad: 28 september 2022

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om hur företagare upplever företagsklimatet i sina kommuner. Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Mora på plats 187 vilket är 62 placeringar sämre än föregående år.

Moras gågata

- Vi är självklart inte nöjda med resultatet, men samtidigt var det väntat. Vi har fångat in signaler om att vi behöver göra förbättringar och utveckla företagsklimatet i Mora, därför är en ny näringslivsstrategi på gång. Vi behöver lyssna in mer, vad är det företagarna i Mora behöver? säger Anders Björkman, utvecklingschef på Mora kommun.

Drygt 30 000 företag i Sverige tillfrågas årligen om hur de upplever företagsklimatet i sina respektive kommuner. I maj presenterades det sammanfattade resultatet för Mora kommun, där cirka 100 företag deltog i undersökningen. Sammanställningen gav betyget 3,3 på en 5-gradig skala, vilket är 0,2 enheter lägre än föregående år. Det är också något lägre än genomsnittet i Sverige.

Baserat på samma undersökning har nu rankingen bland hela Sveriges kommuner sammanställts. Där hamnar Mora kommun på plats 187 av landets 290 kommuner, vilket är 62 platser sämre än föregående år, då kommunen hamnade på plats 125.

- Att ha ett bra lokalt företagsklimat i Mora kommun är en central fråga. Vi tar det här resultatet på stort allvar, och jobbar redan aktivt för att vända trenden mot en positiv utveckling för företagsklimatet, säger Anders Björkman.

Ny näringslivsstrategi

Arbetet för ett bättre företagsklimat i kommunen har redan påbörjats, och arbetet med en ny näringslivsstrategi är i gång. Bland annat träffade representanter från Mora kommun Henrik Navjord, regionchef på Svenskt Näringsliv i Dalarna, för att diskutera hur näringslivsklimatet kan förbättras.

-Vi har haft mycket givande dialogmöten som redan gett oss anledning att ändra i vårt arbete. En del åtgärder kommer vi att kunna göra direkt medan andra blir mer långsiktiga. Innan strategin beslutas i kommunfullmäktige i februari kommer vi att ha träffat minst 200 företagare, säger Anders Björkman, utvecklingschef på Mora kommun.

Svenskt Näringslivs undersökning genomförs genom enkätsvar, och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen i kommunen. I Mora har cirka 100 av knappt 200 tillfrågade företag, inom ett flertal branscher, svarat på enkäten.

Senast uppdaterad: 28 september 2022