Nu är Moras nya kommunstyrelse vald

Publicerad: 25 oktober 2022

Under måndagen den 24 oktober sammanträdde Moras nyvalda kommunfullmäktige för första gången sedan valet. Under sammanträdet valdes bland annat vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktiges presidium under den nya mandatperioden. Här hittar du alla namn.

Bilder från kommunfullmäktiges sammanträde, måndagen 24 oktober.

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsändes via Mora kommuns webbTV. Du kan även se sammanträdet i efterhand.

Som kommunstyrelsens ordförande valdes Anna Hed (C).
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande blev Joakim Linder (MOP) och 2:e vice ordförande blev Lennart Sohlberg (S).

Ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen under mandatperioden 2022-2026
LedamotErsättare
Lennart Sohlberg (S)Martin Ehnrot (S)
Nice Mattsson (S)Anna-Carin Rydstedt (S)
Anna Bength (S)Jonas Wuopio (S)
Anna Hed (C)Emma Ljudén (S)
Bert Persson (C)Nicklas Lind (C)
Peter Helander (C)Johan Hed (C)
Joakim Linder (MOP)Joakim Holback (C)
Ingvar Niilimaa (MOP)Naima Trogen (MOP)
Pär Widegren (SD)Bengt Larsson (MOP)
Per Ericson (M)Leif Halvarsson (MOP)
Carina Jannesson-Sjöberg (M)Pär Dalkvist (SD)
David Örnberg (V)Maja Ryss (M)
Göran Aronson (KD)Johan Lithen (KD)


Som kommunfullmäktiges ordförande valdes Lennart Sacrédeus (KD). 1:e vice ordförande blev Christina Bröms (C) och 2:e vice ordförande blev Bigitta Sohlberg (S).

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande kallas gemensamt för presidium.

Kommunens revisorer är förtroendevalda politiker som utses av kommunfullmäktige. Det är revisorernas uppgift att kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt.

Revisorer mandatperioden 2022-2026
RevisorRoll
Inge Tomth (S)Ordförande
Tomas Johansson (MOP)Vice ordförande
Mats Leijon (C)Revisor
Anders Nöjd (M)Revisor
Jan Rova (KD)Revisor
Senast uppdaterad: 25 oktober 2022