Förslag på anställningsgaranti för nyutbildade undersköterskor och barnskötare

Publicerad: 2 november 2022

Kommunstyrelsen tar den 8 november upp ett förslag att införa en anställningsgaranti för alla som utbildar sig till undersköterska och barnskötare på Mora gymnasium och Mora vuxenutbildning.

Elever som mäter blodtryck

Elever som tar examen från vård- och omsorgsprogrammet på Mora gymnasium föreslås få garanterad anställning i Mora kommun. Foto: Mora Gymnasium

- Det här är ett konkret sätt att öka attraktiviteten för dessa yrken och för Mora kommun som arbetsgivare. Vi hoppas också kunna locka fler unga att stanna kvar i Mora efter att de genomfört sin utbildning, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrunden till förslaget är att många kommuner har idag svårt att hitta utbildad personal inom skola och omsorg, samtidigt som många medarbetare går i pension. Kompensförsörjningen är även en stor utmaning för Mora kommun.

Förslaget innebär att kommunen erbjuder en anställning om eleven är godkänd i samtliga kurser som krävs för examen inom yrket.

- Vår förhoppning är att tryggheten som anställningsgarantin innebär kan bidra till ökad studiemotivation och att fler väljer dessa program, säger Lena Rowa, gymnasiechef. Det är oerhört positivt att kommunen nyttjar möjligheten vi har att ta vara på den framtida arbetskraft och kompetens som finns inom kommunens egna yrkesprogram och yrkesutbildningar.

Om kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget skickas det vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Senast uppdaterad: 2 november 2022