Nya taxor för alkoholservering och tobaksförsäljning från 2023

Publicerad: 10 november 2022

Kommunstyrelsen har beslutat om nya taxor för ansökan och tillsyn för alkoholservering och tobaksförsäljning. De nya taxorna föreslås bli samma i både Mora och Orsa då kommunerna från och med årsskiftet får en gemensam nämnd som ansvarar för frågorna.

En servitris som serverar vin

Mora kommun och Orsa kommun har idag olika taxor för alkoholservering och tobaksförsäljning. Eftersom kommunerna får en gemensam miljö- och byggnadsnämnd som ska ansvara för handläggningen från och med 2023 har en ny gemensam taxa tagits fram.

- Socialnämnden i Mora kommun har haft ansvar för de här taxorna och avgifterna men vid årsskiftet tar en ny nämnd över. Vi har därför jobbat tillsammans med Orsa kommun för att se över kommunernas taxor och ta fram ett gemensamt förslag, där taxorna är likvärdiga för båda kommunerna, säger Anna Ståhlkloo, förvaltningschef på socialförvaltningen i Mora kommun.

Så förändras taxorna

Avgifterna föreslås bli något högre för ansökan om serveringstillstånd, men sänks inom flera andra områden för alkoholservering. Bland annat blir det en lägre avgift för att anmäla ägarförändringar inom ett bolag och anmälan för utökade serveringstider.

När det gäller tobak blir tillsynsavgiften för tobaksförsäljning 2100 kronor.

De nya taxorna föreslås gälla från och med 1 januari 2023. Kommunfullmäktige kommer ta ett slutgiltigt beslut om taxorna vid deras sammanträde den 28 november. Därefter kommer det gå att ta del av de fastställda taxorna.

Senast uppdaterad: 10 november 2022