Tyck till om Norra Kråkberg

Mora kommun ska ta fram ett planprogram för hur Norra Kråkberg i Mora ska utvecklas med bostäder. Nu genomförs därför en digital kartdialog för att få mer kunskap om hur Norra Kråkberg används. Var med och tyck till!

Bild på skogsområde vid sjö

Drönarbild över Norra Kråkberg. Foto: Mora kommun.

Kartdialog

En kartdialog är en form av medborgardialog som kommunen kan ha med invånarna när nya områden planeras. Med hjälp av en digital karta kan du markera ut dina favoritplatser och skriva kommentarer.

- Arbetet med att ta fram ett planprogram är fortfarande i ett tidigt skede och vi vet inte hur området kommer utvecklas än. Genom att få information om hur området används idag och vad du som besöker området gillar kan vi göra prioriteringar för att det ska bli så bra som möjligt även i framtiden, säger Pia Pilerud, planarkitekt på Mora kommun.

Tryck på länken för att ta dig vidare till kartdialogen! Dina svar är anonyma.

Gå till kartdialogen för Norra Kråkberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Norra Kråkberg är ett 240 hektar stort område som ligger norr om Mora centrum. Området angränsar till Kråkbergsby, Orsasjön och riksväg 70.

 

Bild på avgränsat område på karta

Gränsen för planprogrammet är ungefärlig och kan komma att ändras vid senare planarbete.

När det ska tas fram en detaljplan för ett område kan kommunen välja att först ta fram ett planprogram. Det ger kommunen möjlighet att i ett tidigt skede lyfta olika alternativa lösningar i större planer som berör många olika intressen. I ett planprogram anges mål och riktlinjer för det kommande detaljplanearbetet.

Under planprogramsarbetet finns det möjlighet för samråd med berörda parter, som allmänheten, myndigheter och organisationer. Kommunen kan också välja att genomföra medborgardialoger innan samrådet för att tidigt få in allmänhetens synpunkter.

Senast uppdaterad: 10 november 2022