Förtydligande om Lejonvillan

Publicerad: 18 november 2022

Under förra veckan beslutade kommunstyrelsen att verkställa rivningsbeslutet av Lejonvillan. Beslutet är en del av de energibesparingsåtgärder som kommunen ska göra, där el, värme och vatten ska stängas i fyra av kommunens tomma fastigheter.

Lejonvillan

Kommunstyrelsen beslutade om rivning av Lejonvillan redan 2019. Rivningen blev dock uppskjuten i väntan på att en utredning om kommunens långsiktiga behov av administrativa lokaler skulle göras klart.

Utredningen är nu klar och visar att det inte finns behov av de befintliga kontorslokalerna i Lejonvillan, men att det finns ett stort framtida behov av administrativa lokaler i området. Då behöver kommunen kunna använda tomten där Lejonvillan står.

  • Det är inte beslutat vad tomten ska användas till i framtiden, men det behövs på sikt bland annat nya kontorslokaler i området.
  • Nästa steg är att anlita en rivningsentreprenör. Det behövs även ett rivningslov innan rivningen kan utföras.

- Vi förstår att rivningsbeslutet väcker mycket känslor och vi analyserade därför situationen ytterligare en gång. Vi har dock landat i att vi inte har användning av Lejonvillan för kommunens verksamhet. Jag vill däremot förtydliga att även om rivningsbeslutet finns så behöver vi först ta ett nytt beslut om rivningslov, säger kommundirektör Peter Karlsson.

En av kommunens åtgärder för att spara energi

Regeringen har gett runt 200 statliga myndigheter i uppdrag att minska energiförbrukningen. Kommundirektören har därför tagit fram ett förslag på hur kommunen kan spara energi i form av en energibesparingsrapport. Åtgärderna godkändes av kommunstyrelsen den 8 november.

Bland annat ska el, värme och vatten stängas av i några av kommunens fastigheter som inte används. De fastigheter som berörs är AMU-center, Morkarlbyvägen 21, Zornska och Lejonvillan. Åtgärderna beräknas spara över 800 000 kilowattimmar årligen i el och fjärrvärme.

Senast uppdaterad: 18 november 2022