Så eldar du säkert i vinter

Publicerad: 23 november 2022 Uppdaterad: 28 november 2022

I vinter förväntas många vilja elda mer än vanligt i sina vedspisar, kaminer och värmepannor till följd av de stigande elpriserna. Att elda kan både vara mysigt och ett bra sätt att minska elförbrukningen. Men det finns risker och nackdelar.

- Görs det fel kan det vara skadligt för miljön eller till och med bli en brandfara, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mora och Orsa.

Eld i vedspis

För den som vanligtvis trivseleldar i sin eldstad, men som inte använder den som huvudsaklig värmekälla, kan det verka som en bra lösning att helt enkelt stoppa in lite mer ved i brasan för att sänka uppvärmningskostnaden. Men att elda på fel sätt kan bli både dyrt och direkt farligt.

- De flesta eldstäder är gjorda för att värma upp rummet den är i, inte ett helt hus. Överbelastade eldstäder och rökkanaler kan innebära livsfara då brand och rök kan sprida sig i byggnaden säger Emil Svensson, brandinspektör på Brandkåren i Norra Dalarna

Försämrad luftkvatitet

Men en ökad vedeldning leder också till en försämrad luftkvalitet med ökade utsläpp av hälsofarliga partiklar.

- Det är viktigt att vara tydlig med att all vedeldning ger upphov till utsläpp men om du eldar rätt kan du minska utsläppen. Även om eldstaden uppfyller de krav som gällde när den installerades, så kan ålder, eldningsteknik och bränslet innebära att det bildas störande och ohälsosam rök. Den som eldar är också ansvarig för att grannar inte störs av röken säger Niklas Sjödin, miljöinspektör på miljö- och byggnadsförvaltningen i Mora och Orsa.

Det händer att utsläpp från eldning stör grannar, särskilt i tätbebyggda områden. Om du blir störd av röken från din grannes eldning ska du prata med grannen om saken. Om problemen fortfarande kvarstår och ni inte kan komma fram till en lösning kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen.

- Det finns vägledande rättsfall som säger att man bara får trivselelda upp till åtta timmar per tillfälle högst två gånger i veckan för att inte störa grannar, säger Niklas Sjödin.

Läs mer om luftkvalitet och luftföroreningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Om du vill installera eller göra en väsentlig ändring av eldstäder, kaminer eller rökkanaler behöver du lämna in en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning. Med väsentlig ändring avses åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen.
  • Innan en ny eller en förändrad eldstad/ rökkanal kan börja användas ska den slutbesiktas av kommunens sotningsentreprenör.

Läs mer om hur du anmäler installation av eldstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 28 november 2022