Ledamöter till kommunens nämnder valda

Publicerad: 29 november 2022

Under måndagen den 28 november sammanträdde Moras kommunfullmäktige. Under sammanträdet valdes bland annat vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och i Morastrand AB:s styrelse. Här hittar du alla namn.

Mora kommunfullmäktiges presidium

Bild från kommunfullmäktiges sammanträde 24 oktober.

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsändes via Mora kommuns webbTV. Du kan även se sammanträdet i efterhand.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november valdes ledamöter till kommunnens nämnder, liksom till Morastrand AB:s bolagsstyrelse och till Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum.

Valnämnden

 • Ordförande: Bengt Larsson (MOP).
 • 1:e vice ordförande: Kristina Snäll (KD).
 • 2:e vice ordförande: Bigitta Sohlberg (S).

Socialnämnden

 • Ordförande: Bert Persson (C).
 • 1:e vice ordförande utses Joakim Turesson (M).
 • 2:e vice ordförande utses Nice Mattsson (S).

Kultur- och fritidsnämnden

 • Ordförande: Per Ericson (M).
 • 1:e vice ordförande: Berit Olars (C).
 • 2:e vice ordförande: Gunnar Nilsson (S).

För- och grundskolenämnden

 • Ordförande: Carina Jannesson-Sjöberg (M).
 • 1:e vice ordförande: Joakim Holback (C).
 • 2:e vice ordförande: Anna Bength (S).

Teknik- och servicenämnden

 • Ordförande: Bengt Larsson (MOP).
 • 1:e vice ordförande: Maja Ryss (M).
 • 2:e vice ordförande: Karolina Treson (S).

Gemensamma gymnasienämnden

 • Ordförande: Johan Hed (C).

Övriga poster innehas av förtroendevalda från Orsa och Älvdalen.

Gemensamma miljö- och byggnadsnämnden

 • Ordförande: Joakim Linder (MOP).
 • 2:e vice ordförande: Peter Helander (C).

Övriga poster innehas av förtroendevalda från Orsa .

Gemensamma servicenämnden i Älvdalen, lön/ekonomi

 • Ledamot: Joakim Linder (MOP)
 • Ersättare: Lennart Sohlberg (S)

Övriga poster innehas av förtroendevalda från Orsa och Älvdalen.

Gemensamma servicenämnden i Mora, IS/IT

 • Ledamot tillika ordförande: Anna Hed (C)
 • Ersättare: Lennart Sohlberg (S)

Övriga poster innehas av förtroendevalda från Orsa och Älvdalen.

Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning

 • Ledamot och tillika ordförande: Bert Persson (C)
 • Ersättare: Nice Mattsson (S)

Övriga poster innehas av förtroendevalda från Orsa och Älvdalen.

Morastrand AB:s styrelse

 • Ordförande: Nicklas Lind (C).
 • 1:e vice ordförande: Lennart Sacrédeus (KD).
 • 2:e vice ordförande: Martin Ehnrot (S).

Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

 • Ordförande: Naima Trogen (MOP).
 • Vice ordförande: Jons Ingemar Larsson (S).
Senast uppdaterad: 29 november 2022