Läkemedelsrobot förenklar för vårdtagare

Publicerad: 6 december 2022

”Det är dags att ta läkemedel. Tryck på knappen!” Så kan det låta hemma hos ett tjugotal vårdtagare i Mora sedan i maj. Uppmaningen kommer från en robot, som till utseendet påminner om en Star Wars-leksak men som är till stor hjälp för både hemtjänsten och de som vårdas.

Ulla Britt Olsson klickar på medicinrobotens knapp

Ulla Britt Olsson på Noretgården är en av de som fått en medicinrobot. Hon tycker att den fungerar väldigt bra och har döpt roboten till Per-Olof! Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

– Mora och Orsa kommun har gått samman och upphandlat 22 läkemedelsrobotar. Och responsen har varit väldigt positiv, säger Anna Ståhlkloo, socialchef i Mora kommun.

En läkemedelsrobot programmeras och laddas av personal för att placeras hemma hos vårdtagaren. En sjuksköterska ställer sedan in ett röstmeddelande i roboten, som säger till när det är dags att ta medicinen. Allt är automatiserat, vilket innebär att dosen alltid blir rätt och alltid ges vid rätt tidpunkt.

– Om vårdtagaren inte tar sin medicin får vi ett larm, så det är ingen risk att det ska glömmas bort. Detta skapar stor trygghet både hos den som ska ta medicinen och hos de anhöriga, säger Anna Ståhlkloo.

Läkemedelsrobotarna introducerades till att börja med i Mora-Noret och utfallet ha varit väldigt bra.

– Många ska ta sin medicin vid samma klockslag, vilket kan vara stressigt för hemtjänsten. Nu kan de tillbringa mer tid med de äldre och vara mer närvarande. Så läkemedelsrobotarna underlättar både för oss och för vårdtagarna.

Eftersom Mora har en hög andel äldre människor är läkemedelsrobotarna ett bra komplement till personalens insatser. Och de är inte enbart ett hjälpmedel för äldreomsorgen utan fungerar även i bra inom bostöd och socialpsykiatri.

– Vi har personer på våra boenden med psykisk och social problematik. De flesta medicinerar och har samtidigt svårt med den dagliga strukturen, vilket gör att de ibland glömmer att ta sin medicin. Därför har vi testat roboten hemma hos två av våra brukare och det har tagits emot väldigt positivt, säger Jennifer Haglind, enhetschef inom socialpsykiatrin.

– En av dem ska ta sin medicin klockan åtta på morgonen. Nu slipper hen klä på sig och ha personal omkring sig på morgonen, samtidigt som hen känner sig trygg med att roboten väcker eller påminner hen när det är dags att ta medicinen. Det skapar även en känsla av självständighet.

Jennifer Haglind poängterar samtidigt vikten av att introduktionen av en robot måste ske i samförstånd med den som ska ta medicinen.

– Vissa vill inte ta sin medicin och behöver i så fall ha personal som hjälper dem eller ha ett övervakat intag. Men för de som har sjukdomsinsikt och vet att medicinen är viktig så är det här en bra lösning.

Socialtjänsten ska utvärdera läkemedelsrobotarna i slutet av året. Och om de fortsätter fungera lika bra som hittills hoppas Anna Ståhlkloo att kommunen köper in fler, för behovet är stort.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 6 december 2022