Industrinatten i Mora – för alla elever i årskurs 9

Publicerad: 12 december 2022

Industrin står inför en kommande utmaning med ett stort kompetensförsörjningsbehov. Ungdomarna är framtidens medarbetare och genom Industrinatten får eleverna möjlighet att besöka industriföretag då de öppnar dörrarna och bjuder in elever till studiebesök.

Den 15 december genomförs Industrinatten, som är en aktivitet under Moraspårets koncept och arrangeras av Mora och Älvdalens kommuner, Moragruppen -industriföretagen i Mora Orsa och Älvdalen, 2047 ScienceCenter, Teknikerjakten och IUC Dalarna AB.

Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp industrin och för att eleverna ska få en bild av industrin som arbetsplats och få information om utbildningsvägar.
Förutom studiebesök kommer ungdomarna att få föreläsning, bland annat kring perspektiv på vår framtid med artificiell intelligens.

- Det är riktigt kul att vi fått till Industrinatten igen efter att den har legat i träda i några år på grund av pandemin, säger Susanne Hedberg Eriksson processledare för Moraspåret.

Under Industrinatten visar företagen upp sina verksamheter och sin arbetsmiljö och visar på bredden av olika yrkesmöjligheter. De öppnar upp för skolungdomar som är på väg ut i sina kommande studie- och yrkesval.

- Förutom våra elever i årskurs 9 så är även elever från Mora gymnasium inbjudna. Kul är också att vi i år har en samverkan med Älvdalen/Idre så elever kommer att medverka från den kommunen, säger Susanne Hedberg Eriksson.

Industrinatten Mora - Program och information Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 12 december 2022