Mora kommun tar fram ett nytt kulturmiljöunderlag

Publicerad: 19 december 2022

Mora kommun sätter extra fokus på kulturmiljöer framöver och tar fram ett nytt kulturmiljöunderlag. Arbetet kommer utföras av Dalarnas Museum och påbörjas under 2023.

Flygbild över landsbygd

Mora får ett nytt underlag för bevarande och utveckling av kulturmiljöer. Flygfoto från Sollerön.

 Mora kommun är i startgroparna för att genomföra en kulturmiljöinventering för att ta fram ett nytt underlag för hur Moras unika kulturmiljöer bäst bevaras. Underlaget ska ge vägledning för byggnadsnämnden var och på vilket sätt det är lämpligt att förtäta och utveckla områden. Det kan till exempel handla om hur nya byggnader smälter in i den befintliga, omgivande kulturmiljön.

Dalarnas museum har upphandlats för uppdraget och arbetet kommer att påbörjas under 2023.

 - Våra kulturmiljöer är otroligt viktiga och vi vill bli bevara dem men samtidigt möjliggöra utveckling, inte minst i våra byar. Därför arbetar vi med att ta fram en ny kulturmiljöinventering som ger oss konkreta verktyg som kan vägleda nämnden i förhandsbesked och bygglovsärenden, säger byggnadsnämndens ordförande, Joakim Linder (MoP).

Arbetet beräknas kosta 1,6 miljoner kronor och väntas vara klart 2024. Mora kommun kommer söka delfinansiering på halva kostnaden hos Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 19 december 2022