Miljö- och byggnadsförvaltningen byter e-postadress

Publicerad: 4 januari 2023

Från och med den 29 december har miljö- och byggnadsförvaltningen en ny gemensam e-postadress, miljobygg@mora.se. Den nya e-postadressen ersätter alla tidigare adresser som gick till förvaltningens enheter.

Kvinna som använder mobil och laptop.

Under september 2021 slogs miljökontoret och stadsbyggnadsförvaltningen ihop till en ny gemensam förvaltning, miljö- och byggnadsförvaltningen. Den nya förvaltningen arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll, bygglov, planfrågor, kartor och mättjänster, alkohol- och tobakstillsyn, energi- och klimatrådgivning och naturvård i både Mora kommun och Orsa kommun.

Vid årsskiftet slås även miljönämnden och byggnadsnämnderna ihop och blir en ny gemensam miljö- och byggnadsnämnd som ansvarar för förvaltningens områden.

Förvaltningen får nu en ny gemensam e-postadress. Från och med den 29 december skickar du frågor och handlingar till alla förvaltningens enheter till den nya e-postadressen miljobygg@mora.se.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023