Besvärligt väglag i kommunen

Publicerad: 13 januari 2023 Uppdaterad: 16 januari 2023

Det har under den senaste veckan varit ostadigt väder som orsakar halka och försämrad framkomlighet på kommunens vägar. Teknik- och serviceförvaltningen arbetar med alla tillgängliga resurser, men insatserna har begränsad effekt när det är extra svåra väderförhållanden.

Isbildning på vägbana

Foto: Josef Björnetun/Mora kommun

Den senaste veckan har det varit ostadigt väder som orsakat stor halka på många platser i Sverige, och Mora kommun är inget undantag. Halkan medför att fler olyckor inträffar i trafiken samt försvårar och begränsar framkomligheten för många som befinner sig i Mora.

–Vi förstår att trafiksituationen skapar frustration, oro och ilska. Halkbekämpning är ett prioriterat arbete i kommunen och teknik- och serviceförvaltningen sparar inte på några tillgängliga resurser. Men tyvärr har insatserna en begränsad effekt när det är extra svåra väderförhållanden, säger Farhad Rahavard, chef för teknik- och serviceförvaltningen.

För kommunen är det viktigt att informera om arbetet med att öka framkomligheten på de kommunala vägarna. Därför finns detaljerad information om snöröjning och vinterväghållning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samlad på vår webbplats, och vi informerar löpande via Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att nå så många Morabor som möjligt.

Om du upptäcker specifikt utsatta platser kan du göra en felanmälan via vår webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via appen ”Gör Mora bättre”. Där finns även möjlighet att lämna mer generella synpunkter och förbättringsförslag. Felanmälningar är till stor hjälp för teknik- och serviceförvaltningen och många gånger kan de snabbt och effektivt åtgärda det som rapporteras.

Senast uppdaterad: 16 januari 2023