Kommunstyrelsen godkänner ny näringslivsstrategi

Publicerad: 25 januari 2023

I Mora finns det en stark tradition av företagande och näringslivsengagemang. Kommunen strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för ett mångsidigt livskraftigt näringsliv. Därför har ett förslag till en ny näringslivsstrategi tagits fram, och i tisdags beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

Flygbild över Mora

En omfattande dialog har förts med Moras näringsliv, kommunens olika förvaltningar och bolag samt med andra externa organisationer, under hösten 2022. Detta har legat till grund för själva strategin, men också som underlag för den handlingsplan som skall tas fram parallellt med strategin.

- Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi har pågått sedan en tid, då vi sett behovet av att stärka kommunens företagsklimat. Något som bekräftades av Svenskt Näringslivs undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i höstas, som visade på brister i företagsklimatet, gentemot tidigare år, säger Anders Björkman, näringslivschef på Mora kommun.

Den nya näringslivsstrategin ska gälla för perioden 2023-2026, med sikte mot 2030. Strategin följer och samspelar med de kommunala styrande dokumenten Strategi Hållbara Mora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Strategisk plan och Landsbygdsprogram för Mora kommun.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att godkänna förslaget. Slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige den 13 februari 2023.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023