Ny strategi för ett stärkt företagsklimatet

Publicerad: 15 februari 2023 Uppdaterad: 17 februari 2023

I Mora finns det en stark tradition av företagande och näringslivsengagemang. Kommunen strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för ett mångsidigt livskraftigt näringsliv. Därför har ett förslag till en ny näringslivsstrategi tagits fram och i måndags beslutade kommunfullmäktige att fastställa strategin.

Flygbild Mora Kommun

En omfattande dialog har förts med Moras näringsliv, kommunens olika förvaltningar och bolag samt med andra externa organisationer, under hösten 2022. Denna har legat till grund för själva strategin, men också som underlag för den handlingsplan som skall tas fram parallellt med strategin.

- Arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi har pågått sedan en tid, då vi sett behovet av att stärka kommunens företagsklimat. Något som bekräftades av Svenskt Näringslivs undersökning i höstas, som visade på brister i företagsklimatet gentemot tidigare år, säger Anders Björkman, näringslivschef på Mora kommun.

Den nya näringslivsstrategin ska gälla för perioden 2023-2026, med sikte mot 2030. Strategin följer och samspelar med de kommunala styrande dokumenten Strategi Hållbara Mora, Strategisk plan och Landsbygdsprogram för Mora kommun.

Kommunfullmäktige beslutade under måndagens den 13 februari sammanträde att fastställa strategin förslaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Näringslivsstrategi 2023-2026.pdf , 400.8 kB. 400.8 kB 2023-02-15 14.00
Senast uppdaterad: 17 februari 2023