Mora växer för nionde året i rad

Publicerad: 28 februari 2023

Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat nio år i rad. Under 2022 ökade befolkningen med nio personer. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Mora 20 679 invånare.

Just nu möter kommunen framtida Morabor under Vasaloppets vintervecka.

Tre personer i monter

Pia von Seth, vikarierande verksamhetsledare Regionstad Mora, Theres Persson, Rekryteringslots Dalarna och Anders Björkman, näringslivschef i Mora kommun. De tre organisationerna har en gemensam monter på gågatan under Vasaloppets vintervecka. Foto: Mora kommun

Mora är en attraktiv kommun att bosätta sig i. För nionde året i rad ökar Moras befolkning i SCB:s årliga befolkningsstatistik. Liksom tidigare år beror befolkningsökningen på att fler människor flyttar till kommunen än flyttar ut från kommunen.

Under Vasaloppets vintervecka kommer tiotusentals besökare till Mora. För att möta nyfikna besökare har Regionstad Mora skapat en monter i Vasaloppets lokal för utdelning av nummerlappar på gågatan. Där möter representanter från Regionstad Mora, Rekryteringslots Dalarna och Mora kommun nyfikna besökare med budskapet: ”Mora – en bra plats att slå sig ner på.”

- Vi sätter oss ner och pratar förutsättningslöst om vad Mora kan erbjuda och vad vi kan hjälpa till med för att göra flyttdrömmarna till verklighet. Det kan handla om allt ifrån att matcha intressanta arbetsgivare, guida i sökandet efter bostad, eller att få kontakter i föreningslivet, säger Anders Björkman, näringslivschef i Mora kommun.

Tusentals skidåkare passerar montern när de hämtar ut sina nummerlappar under veckan. Många är återkommande Morabesökare, och en del ser även Mora som en framtida bostadsort.

- Det är så roligt att vi gör det här tillsammans och kan representera hela Moras arbetsliv. Vi vet att behovet av ny kompetens är stort hos arbetsgivarna, samtidigt som vi ser att många ute i landet är nyfikna på vad Mora kan erbjuda, fortsätter Anders Björkman.

Befolkningsstatistik Mora 2022

  • Totalt flyttade 126 personer till Mora kommun under 2022 samtidigt som 46 personer lämnade kommunen. Därmed fick Mora ett flyttningsöverskott på 93 personer.
  • Födelseöverskottet fortsätter att vara negativt då 255 personer avled samtidigt som 166 personer föddes, vilket ger en skillnad på -89.
  • Statistiken justerades med +5 personer, vilket gav ett sammanlagt resultat på +9 personer. Mora kommuns befolkning uppgick vid årsskiftet till 20 679 personer.
Senast uppdaterad: 28 februari 2023