Större utbud när Mora bibliotek blir en del av Dalabiblioteken

Publicerad: 2 mars 2023

Glada nyheter för dig som gillar att läsa! Från och med 16 mars får du nämligen ett betydligt större utbud av böcker och digital media, när Moras bibliotek går ihop med övriga folkbibliotek i Dalarna och blir en del av Dalabiblioteken. Förändringen innebär bland annat att du kommer kunna använda samma lånekort på folkbibliotek i hela Dalarna och att det blir lättare att låna hem böcker från andra kommuner.

Två personer i bibliotek

Sedan 2015 har Moras bibliotek varit en del av Ovansiljans bibliotek, en samverkan mellan Mora, Orsa och Älvdalen, där man delat på medier och digitala resurser. Men under våren blir biblioteken en del av en ännu större samverkan, när Dalarnas 15 kommuner går samman och bildar Dalabiblioteken.

– Dalabiblioteken blir en gemensam resurs för alla som bor i Dalarna, som kommer gå att komma åt i samtliga kommuner, med ett gemensamt utbud och service. Biblioteket blir helt enkelt större och mer innehållsrikt, säger Ninni Skön, bibliotekarie på Mora bibliotek.

Biblioteken stänger under införandet

Införandet kommer däremot innebära att biblioteket behöver stänga under en period, när de går över till det nya och kommungemensamma systemet. Det kommer fortfarande gå att lämna tillbaka böcker via brevinkastet, men det kommer inte gå att låna böcker eller besöka biblioteken.

Du kan se när Mora bibliotek och filialerna har stängt längre ner på sidan.

– Under den här perioden kommer vi byta från vårt nuvarande system till Dalabibliotekens system och slå ihop bibliotekskatalogerna. Det innebär bland annat att vi ska installera det nya systemet i lånedisken och i självservicediskarna. Eftersom det inte kommer gå att låna böcker under bytet så behöver vi tyvärr hålla stängt, säger Urban Lindqvist, bibliotekarie på Mora bibliotek.

Nya möjligheter

Den 16 mars slår Mora bibliotek upp portarna igen, och då väntar nya möjligheter! Men innan du kan börja låna böcker och få tillgång till bibliotekets alla tjänster kommer du behöva godkänna ett nytt avtal, som ansluter dig till Dalabiblioteken. Du kan godkänna avtalet på biblioteket eller via webbplatsen www.dalabiblioteken.se Länk till annan webbplats..

– I samband med att du godkänner avtalet får du ditt nya lånekort som ger dig möjlighet att låna böcker från bibliotek i hela Dalarna. Utbudet kommer dock inte vara fullständigt direkt, då biblioteken i Dalarna byter till det nya systemet i etapper. Planen är alla bibliotek ska vara anslutna under våren, säger Ninni Skön,

Så kommer biblioteken ha stängt under införandet

Du kommer inte att kunna låna, låna om eller reservera böcker eller annan media under perioden.

Mora (gäller även skolbiblioteken)
Stängt 9 mars – 15 mars
Öppnar 16 mars kl. 9.00

Sollerön
Stängt 13, 14, 20 mars (även meröppet)
Öppnar 21 mars

Venjan
Stängt 9, 14, 16, 21 mars (även meröppet)
Öppnar 23 mars

Våmhus
Stängt 13, 15, 20 mars
Öppnar 22 mars

Senast uppdaterad: 2 mars 2023