Testamente ges till förmån för Moras ungdomar

Publicerad: 8 mars 2023

En privatperson har testamenterat delar av sitt arv till Mora kommun för ungdomsändamål inom musik- och fritidsaktiviteter samt som bidrag till majstångsfirandet i Norets by. Kommunstyrelsen har beslutat att arvet ska användas till Kulturskolan Mirandas verksamhet och Ungdomsgården Rosa huset tillsammans med fritidsbanken.

Barn spelar innebandy

Arvet ska användas till Kulturskolan Mirandas verksamhet och Ungdomsgården Rosa huset, tillsammans med fritidsbanken.

– Det här är en glad överraskning! Det känns verkligen roligt att få dela ut extra medel till satsningar på unga i Mora som är en mycket prioriterad fråga. Vi är väldigt tacksamma för den här gåvan, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsen ordförande

Det är ännu inte klarlagt exakt vilken summa som arvet tillför till Mora kommuns verksamheter, men summan uppskattas till 800 000 kronor före skatt.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagen att ta emot arvet och att använda det i enlighet med testatorns vilja. 90 procent av beloppet som tillfaller Mora kommun går till kultur- och fritidsnämnden. Hälften går till Mirandas verksamhet och resterande del till Rosa huset tillsammans med fritidsbanken. Arvet ska endast användas för särskilda insatser för ungdomsändamål och inte för ordinarie verksamhet.

– Det här är ett väldigt glädjande tillskott till våra satsningar på unga i Mora. Det kommer att göra skillnad, säger Lena Ousbäck Lilja, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Resterande tio procent lämnas som bidrag till midsommarfirandet i Norets by.

Senast uppdaterad: 8 mars 2023