Piggare elever när skolan bjuder på frukost

Publicerad: 14 mars 2023

Skollunch är en självklarhet i Sverige sedan många år. Men på Morkarlbyhöjden serveras sedan början av vårterminen även skolfrukost. Och satsningen är redan en succé.
– Vi behöver förstås analysera effekterna ordentligt. Men efter bara några veckor på Morkarlbyhöjden började vi se att nedskräpningen minskar och att stämningen under frukosten är harmonisk, säger Hans Lövgren, rektor på Morkarlbyhöjdens skola.

Elever på Morkarlbyhöjden äter av den skolfrukost som erbjuds under vårterminen 2023. Till vänster syns smoothies som eleverna erbjuds.

På Morkarlbyhöjdens skola konstaterade rektor och lärare att många elever kommer till skolan utan att äta frukost, vilket resulterar i att de ibland har svårt att hänga med på de tidiga lektionerna.

– En del av våra elever har dessutom långa bussresor till skolan och kan därför behöva påfyllning. Våra elever i Venjan äter frukost hemma vid halv sex-tiden på morgonen och då hinner det gå lång tid fram till lunch, säger Hans Lövgren.

Även elever som har närmare till skolan hoppar ofta över frukost för att kunna sova längre, och de ökade matpriserna har gjort att en del sparar in på frukosten.

– Vi ville därför ge eleverna energi tidigt på dagen och pratade med Daniel Nyman, som äger den lokala Ica-butiken, där eleverna ofta handlar godis. Och han var intresserad av att hjälpa till.

Sagt och gjort – under hela vårterminen erbjuds eleverna varm macka och smoothie, där Ica Siljan bidrar med bröd och bananer samtidigt som skolköket tar vara på svinnet från skolluncherna. Den extra kostnaden blir därför ganska liten – och initiativet uppskattas av både lärare och elever.

– Det har blivit mycket lugnare på morgonlektionerna, vilket kanske inte kommer som en överraskning. Men vi har också sett några effekter som vi inte hade räknat med. Bland annat är det en del elever som börjar en timme senare men som ändå kommer hit och äter frukost bara för att få träffa sina kompisar, säger Hans Lövgren.

– Det är slående hur lugnt och harmoniskt det är i matsalen, säger Elisabeth Tomth, köksansvarig. Och på vår skola är mathållningen viktig – vi har även infört ett system där våra åttondeklassare turas om att vara matsalsvärdar.

Skolfrukosten på Morkarlbyhöjden är ett pilotprojekt, som ska utvärderas efter terminens slut. Men redan i slutet av februari kom beslutet att även Noretskolans elever ska få skolfrukost, med start efter sportlovet.

– Vi ser den här satsningen i ett större perspektiv, säger Andreas Hermansson, kostchef på Mora kommun. Det handlar om att minska utanförskap och ge alla elever förutsättningar för att kunna öka sina skolresultat, få gymnasiebehörighet och lättare komma ut på arbetsmarknaden.

Text: Krister Insulander

Senast uppdaterad: 14 mars 2023